Storno podmínky

.

Platnost předběžné rezervace tj. emailem zaslaná cenová kalkulace je 1 den ode dne zaslání cenové kalkulace.

.

Rezervace ubytování:

Po potvrzení předběžné rezervace Vám bude zaslána emailem zálohová faktura k zaplacení zálohy na ubytování. Zálohovou fakturu lze vystavit pouze na 1 jméno s adresou objednavatele. 

.

Rezervace se stane závaznou:

        Připsáním smluvené zálohy na účet ubytovatele.

        Zaplacením zálohy v hotovosti přímo na provozovně – platba v den objednávky pobytu.

.

Záloha na ubytování:

Záloha na ubytování je platba která je ubytovateli uhrazena před nástupem na sjednaný pobyt. Objednavatel je povinen uhradit zálohu na ubytování na každý zamluvený pokoj dle termínu splatnosti uvedeného na zálohové faktuře. Pokud bude hrazena záloha bezhotovostním převodem, budete písemně informováni o jejím přijetí. V případě úhrady zálohy v hotovosti přímo na provozně podléhá rezervace stejným storno podmínkám jako platba zálohy bankovním převodem.

.

Výše zálohy:

          Pobyt na 8 a více nocí – záloha 6000 Kč na každý zamluvený pokoj.

          Pobyt na 4 až 7 nocí – záloha 3000 Kč na každý zamluvený pokoj.

          Pobyt na 2 až 3 noci– záloha 2000 Kč na každý zamluvený pokoj.

Pokud celková cena objednávaného pobytu bude nižší než 2000 Kč na každý zamluvený pokoj, bude zálohová faktura vystavena na 1000 Kč na každý zamluvený pokoj.

.

Storno poplatky:

          Zrušení rezervace více jak 31 dní před rezervovaným termínem:

          vrácení 100% zaplacené zálohy.

     

         Zrušení rezervace v době od 31 dne do 15 dne před rezervovaným termínem:

         vrácení 50% ze zaplacené zálohy.

       

         Zrušení rezervace v době kratší než 15 dní před rezervovaným termínem:

         záloha propadá ve prospěch ubytovatele.

.

Storno poplatky ze zaplacené zálohy nebudou účtovány a zaplacená záloha bude vrácena v plné výši při zrušení rezervace( písemně ) ze strany objednavatele jen v případě vážné nemoci objednavatele ( hospitalizace ) – nutno doložit do 3 pracovních dnů ode dne stornování pobytu, či úmrtí objednavatele – nutno doložit do 3 pracovních dnů ode dne stornování pobytu. Storno poplatky nebudou účtovány v případě, že rezervace bude zrušena ze strany ubytovatele a zaplacená záloha na ubytování bude vrácena v plné výši.

Forma vrácení zálohy či její procentuální části – bezhotovostní převod nejpozději do 15 pracovních dnů.

.

Storno podmínky:

Zrušení objednávky pobytu lze provést ze strany objednavatele či ubytovatele pouze písemně. Za den zrušení objednávky pobytu se považuje den, kdy bude oznámení doručeno ubytovateli, nebo objednavateli.

Pokud objednavatel do 15 dní před smluveným termínem nástupu na ubytování neoznámí ubytovateli změnu délky pobytu ( pozdější termín nástupu na ubytování nebo dřívější odjezd ) , změnu počtu dohodnutých osob, změnu počtu rezervovaných pokojů, je ubytovatel oprávněn účtovat cenu pobytu v původně dohodnuté výši.

Pokud objednavatel bez předchozí domluvy s ubytovatelem nenastoupí na ubytování ve sjednaný den nebo případně ve sjednanou hodinu, ztrácí nárok na rezervaci i zaplacenou zálohu.

V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění ubytovatele nevzniká ubytovateli povinnost vrátit objednavateli zaplacenou cenu nevyužitého pobytu.

Nepřijímáme platby v cizích měnách. Nepřijímáme zálohové platby v CZK z cizých zemí. Storno platby jsou zasílány v CZK. Platnost od 10.9.2017