Ubytovací řád

 

Ubytovat je možné pouze hosta, který se prokáže průkazem totožnosti (občanským průkazem, cestovním pasem). Identifikační údaje z dokladu totožnosti zanese provozovatel do evidenční knihy hostů. V celém objektu je zákaz kouření.

Host užívá ubytovací zařízení / tj.sjednaný pokoj,úschovu kol a úschovu lyží,parkoviště pro 1.vozidlo a přístupové cesty k těmto sjednaným prostorám/ po dobu, kterou sjednal s provozovatelem. Přítomnost hosta v restauraci (mimo doby podávání snídaně , zavírací doby restaurace a letní terasy) a na letní terase je možná za podmínky konzumace jídla či pití z jídelního a nápojového lístku restaurace. V den ukončení pobytu host uvolní pokoj do 9:30 hod.Pokud host neuvolní pokoj v den odjezdu do stanovené hodiny tj 9:30 hod, je provozovatel oprávněn účtovat další den za neoprávněné užívání prostor.

Host je povinen zamykat hlavní vchodové dveře dle zavírací doby restaurace. V zavírací dny restaurace neustále. Dále je povinen zamykat pokoj, úschovu kol a lyží, spojovací dveře mezi restaurací a ubytováním, neustále v průběhu dne a noci. Pokud tak host neučiní, provozovatel neručí za uschované věci.

Host plně zodpovídá za jím způsobené škody. Při ztrátě 2ks nebo 1ks klíče které jsou předány v den příjezdu hosta je host povinen plně uhradit veškeré náklady spojené s výměnou zámků. Snídaně se podává pouze v restauraci v době od 8:00 do 9:00 hod. Snídani/ě nebalíme s sebou.Ubytovaní hosté mají zákaz vstupu na soukromou část, která je označena „ privát“ . Vstup na pokoje pouze pro ubytované hosty.

Žádáme hosty aby při odchodu z pokoje zregulovali topení, zhasli světla, vypli elektrospotřebiče, přesvědčili se, zda jsou uzavřeny vodovodní závěry, zavřená okna a uzamkli pokoj. V době od 22:00 do 6:00 hod. je host povinen dodržovat noční klid.Host je plně zodpovědný za děti v těchto ubytovacích prostorech.Pohyb domácího zvířete v restauraci, letní terase a přístupové cesty do těchto zařízení pouze na vodítku. Ubytovací zařízení=ubytovací prostory

Při započetí a ukončení pobytu si provozovatel a host v ubytování v soukromí zkontrolují daný inventář a vybavení pronajatého pokoje. Pokud provozovatel zjistí případné škody, je oprávněn požadovat finanční náhradu odpovídající případné škodě. Dále je host povinen vrátit všechny klíče. V ubytovacích prostorech je zakázáno používat varné konvice a podobné spotřebiče sloužící k vaření a elektrická topná tělesa. Host je povinen dodržovat všechna ustanovení tohoto ubytovacího řádu. Platnost řádu od 5.4.2017 Přejeme příjemný pobyt a děkujeme za Vaši návštěvu.